Koszulki sędziowskie

Drodzy sędziowie.

Zgodnie z zasadą , iż sędziowie na zawodach IPSC muszą swoją funkcję pełnić w koszulkach, których wzór został zatwierdzony przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS, organizujemy zamówienie na koszulki sędziowskie NROI.

Zgloszenie w formie :

Nazwisko i imię , rozmiar koszulki, ilość sztuk, mail osoby zainteresowanej.

Proszę przesyłać na adres: przew_nroi@ipsc-pl.org

Jednostkowa cena koszulki i sposób opłaty zostanie podany w terminie późniejszym.

Termin zamawiania koszulek upływa 23 kwietnia 2021, po tym terminie zamawianie koszulek nie będzie możliwe.