Licencje zawodnicze na 2018 – c.d.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na najbliższe zebranie zarządu lub na Walne Zebranie, celem odebrania licencji zawodniczych na 2018 rok. Dostępne do odbioru są świeżutkie licencje dla następujących osób:

Gołąb Tadeusz
Jarczyk Jan
Liszka Ryszard
Lorenc Agnieszka
Lorenc Michał
Nakielny Bożena
Zabawa Maciej

Zebranie zarządu – wtorek 17.7.2018, Walne Zebranie – czwartek 19.7.2018, oba godz. 19.00 w restauracji Wavelove przy ulicy Podchorążych 3 w Krakowie.