Cracow Open 2020 – podziękowania

Po Cracow Open 2020 kurz już prawie opadł, czas podsumowań.
W imieniu ZSD dziękuję Range Masters Stanislawowi Grubiak i Tadeuszowi Noga za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów oraz wszystkim sędziom za utrzymanie dyscypliny, wspaniałą pracę, świetną zabawę i bezpieczny weekend. Dziękuję Delegatowi Technicznemu Robertowi Wronie.
Dziękuje załodze biura, tj. Chief Stats Officer Piotrowi Kuczyńskiemu i pomocnikowi Olkowi Krupińskiemu.
Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego meczu, osobom z ZSD i naszym wiernym znajomym, a w szczególności:

Anatoliemu Putseyeu
Jarkowi Miszczukowi
Mateuszowi Włoczewskiemu
Zbyszkowi Szubie
Patrikowi Mółka
Joasi Śliwińskiej i jej bratu Marcinowi
Karolowi Sieczka
Adamowi Pikulowi
Zbyszkowi Kaletce
Dziękuję sponsorom, którzy uatrakcyjnili sportową rywalizację;  Helikon, Militaria.pl, Shock Fire oraz Halinka Arms, firmie OSHEE za nawadnianie naszych organizmów w trakcie strzelania w ten bardzo gorący weekend, dziękuję właścicielom strzelnicy TAS za użyczenie świetnego obiektu i jego wyposażenia.
Match Director
Adam Włoczewski
Logo2020-CO-3