Dane członków w portalu PZSS

Informacja przekazana przez PZSS w związku z zapytaniem Prezesa ZSD o sposób i tryb zaktualizowania danych jego członków na nowym portalu rejestrowym.

„Moduł licencji sędziowskich jest w trakcie opracowywania. Obecnie jest dostępny w celach poglądowych i będzie uruchomiony w przyszłości.
W przypadku zawodników, którzy wstąpili do Klubu przed uruchomieniem Portalu daty wstąpienia mogą być niepoprawne. W kolejnym etapie rozwoju Klubom zostanie udostępniona możliwość jednorazowego uzupełnienia zaległej daty o czym Kluby zostaną poinformowane.”