Dyrektywa Unii Europejskiej i Rady Unii Nr 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

K&K,

8 czerwca został opublikowany projekt / pierwsze czytanie / wniosku o zmianę dyrektywy Unii Europejskiej i Rady Unii Nr 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.
Dokument nosi numer referencyjny : 2015/0269 (COD).

Najnowsza wersja tego dokumentu jest wynikiem prac prowadzonych od listopada ub. roku przez Komisję Gospodarczą pod przewodnictwem polskiej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i greckiego komisarza spraw wewnętrznych Dimitrisa Awramopulosa, dążących do radykalnego ograniczenia dostępu osobom cywilnym do większości rodzajów samopowtarzalnej broni palnej.

Wersja zatwierdzona przez ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich w ubiegły piątek w Luksemburgu, przy sprzeciwie strony polskiej i czeskiej, ma zapewnić ściślejszą kontrolę handlu bronią, jej trwałego oznakowania, rejestrowania obrotu pomiędzy obywatelami Unii oraz unifikację zasad postępowania z bronią zdezaktywowaną.

To co nas interesuje najbardziej, pozostaje w tym projekcie na szczęście nadal bez zmian.
W aktualnym projekcie ministrowie złagodzili pierwotny projekt Komisji Europejskiej, która chciała wprowadzenia zakazu nabywania przez osoby prywatne pewnych rodzajów broni samopowtarzalnej, nawet jeśli została zdezaktywowana. Do tej kategorii należy większość pistoletów i niektóre karabiny używane przez nas w strzelectwie IPSC.

Osoby prywatne nadal będą mogły nabywać niektóre niebezpieczne rodzaje broni samopowtarzalnej, ale aby uzyskać zezwolenie, będzie trzeba przejść badania psychologiczne albo udowodnić przynależność do klubu strzelectwa sportowego. W warunkach obecnie obowiązujących u nas przepisów, warunki te są dla nas neutralne.
Złagodzono też propozycje dotyczące kolekcjonerów broni palnej.
KE chciała, by kolekcjonerzy także zostali objęci zmienioną dyrektywą, jako potencjalne źródło nielegalnego handlu bronią.

Sobotnia tragedia w Orlando i prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych przypadków w Europie i na świecie, może jednak w każdej chwili zmusić rządy poszczególnych państw sygnatariuszy powyższej dyrektywy do zaostrzenia przepisów krajowych lub wprowadzenia czasowych regulacji prawnych.

Należy również zauważyć, że obecny rząd i jego agendy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju, wywiązały się z danego środowisku strzeleckiego słowa i wyraziły swój wyraźny sprzeciw wobec planowanych restrykcji w nabywaniu i zasadach rejestrowania broni przez tę grupę sportowców.

Pełny tekst projektu w załączniku.

Zadząd

Załącznik