Egzamin Kompetencyjny 9.12.2021 Kraków

Egzamin Kompetencyjny 9.12.2021 Kraków
W dniu 09-12-2021r. o godzinie 18:00 na strzelnicy BIG GUN ul Winnicka
52 Kraków odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC
Region Polska. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które posiadają
w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS. Na egzaminie
obowiązuje wiedza z zakresu przepisów IPSC. Kandydaci proszeni są o
przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja
minimum 36 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi
przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test
zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną
ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostaną dopuszczone
do egzaminu praktycznego.
W sprawie zapisów i szczegółów egzaminu proszę o kontakt: Adam
Włoczewski tel. 502-128-588 oraz na email AdamW.ZSD@gmail.com
Koszty organizacyjne – 70 zł płatne gotówką na strzelnicy.
egzaminator: Adam WŁOCZEWSKI
ZSD Krakow.