Egzamin kompetencyjny IPSC

Dnia 11-07-2016 o godzinie 16:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS i wiedzę z zakresu przepisów IPSC .
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.:broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z broni obiektowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Koszt egzaminu- 60 zł.
Proszę zapisywać się przez formularz dostępny pod adresem http://goo.gl/forms/rfrtMDYc0FzfemyD2
W razie pytań prosimy o kontakt – Mariusz Duda: duda.mariusz@interia.pl nr tel. 501242941 lub Wiesław Burzec: nr tel. 501451437