Egzamin kompetencyjny IPSC

Koleżanki i koledzy,

Na strzelnicy MCS – Małopolskie Centrum Strzelectwa odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.

Proszę zapisywać się przez formularz:
https://forms.gle/5SAz3aYr6HKr3v5e9

Dnia 26-01-2020r. odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska, w tym dniu będą się odbywać zawody organizowane przez ZSD -„Zimowe wietrzenie”, w zależności od ilości osób zapisanych egzamin zostanie przeprowadzony w trakcie lub po zawodach.
Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub są w trakcie oczekiwania na wydanie tejże licencji.
Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów IPSC.
Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostaną dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 70 zł plus opłata za wstęp na strzelnicę, członkowie klubu ZSD są zwolnieni z opłaty za wstęp na strzelnicę do odbycia egzaminu.
W razie pytań prosimy o kontakt- duda.mariusz@interia.pl
nr tel. 501242941
Mariusz Duda

Od dnia 1.4.2020 w zawodach strzeleckich organizowanych przez ZSD będą mogły brać udział tylko osoby, które posiadają zaliczony egzamin kompetencyjny IPSC. Zdanie egzaminu kompetencyjnego nie jest równoznaczne z członkostwem w regionie Polska IPSC.
Zarząd ZSD