Egzamin kompetencyjny

Dnia 13-04-2016 o godzinie 14:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny IPSC. Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS i wiedzę z zakresu przepisów „PISTOLET DYNAMICZNY IPSC http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2014/12/Pistolet_dynamiczny_IPSC.pdf ”. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.:broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z broni obiektowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 . Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 60 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt z duda.mariusz@interia.pl