Egzamin praktyczny na odnowienie licencji PZSS – II termin

Informujemy, że w oparciu o § 7, pkt 8. 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS, w dniu 18 lutego br. o godzinie 10:00 na terenie strzelnicy sportowej w Krakowie – Na Pasterniku odbędzie się II egzamin praktyczny dla osób, które utraciły takie uprawnienie w roku 2016.

Opłata za egzamin jest z zgodna z taryfikatorem opłat określonym w/w Regulaminie w § 7, pkt. 8.4 i wynosi 400,00,- zł. za pierwszą dyscyplinę i 200,00,- zł. za każdą następną. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w trybie indywidualnej decyzji.

Zarząd