Egzamin praktyczny na odnowienie licencji PZSS

Informujemy, że w oparciu o § 7, pkt 8. 2 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS w najbliższą sobotę tj. w dniu 28 styczna br. o godzinie 11:00 na terenie strzelnicy sportowej w Krakowie – Na Pasterniku odbędzie się egzamin praktyczny dla naszych członków, którzy utracili takie uprawnienie w roku 2016.

Opłata za egzamin jest z zgodna z taryfikatorem opłat określonym w/w Regulaminie w § 7, pkt. 8.4 i wynosi 400,00,- za pierwszą dyscyplinę i 200,00,- za każdą następną.
Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w trybie indywidualnej decyzji.

Zarząd