Komunikat Dyrektora Regionalnego

Otrzymaliśmy wczoraj od Tadeusza Gołębia, Komunikat 1/2005 z prośbą o jego zamieszczenie na naszej klubowej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Zapraszamy również do udziału w nowej foto zagadce.


Szanowni Państwo,

Wybraliście mnie na nową 4 letnią kadencję.
Dziękuję Wam za zaufanie.
Wszystkim członkom Regionu IPSC – Poland obiecuję konsekwentną realizację spraw, związanych z dostosowaniem naszego Regionu do standardów  obowiązujących w innych rozwiniętych Regionach.
Mamy przed sobą główny cel – Mistrzostwa Europy 2010. Ten cel powinien być dla nas siłą napędową. Wierzę w to, że te Kluby, które mnie zgłosiły, jak również pozostałe, przyłączą się do wspólnej pracy.
W Regionie nastąpią istotne zmiany. Będę do nich dążył  konsekwentnie i przy Waszej pomocy (mam na myśli wszystkie organizacje strzeleckie) – osiągniemy sukces.
Pamiętajmy o jednym – pojedynczy człowiek nic nie znaczy (RD), ale razem stanowimy dużą siłę.
W najbliższych dniach odbędą się rozmowy w sprawach, o których mówiłem, udzielając odpowiedzi na pytanie zadane podczas wyborów przez Roberta Miklaszewskiego.
Nie można pozwolić na beztroski upływ czasu. Okres zimowy powinien być gorącym czasem dla działaczy. 
O efektach ustaleń Rady Regionu będę sukcesywnie informował.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
DVC
Tadeusz Gołąb