komunikat

Zarząd w oparciu o przepis § 10, pkt.1 i 2, Statutu Związku Strzelectwa Dynamicznego zwołuje na dzień 26 maja 2015 r. Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze swoich członków.
Miejsce Zebrania : Domek Myśliwski Strzelnicy “Na Pasterniku”, ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Pierwszy termin : godz. 18.00
Drugi termin : godz. 18.15
W Zebraniu Walnym z prawem głosu mogą wziąć udział tylko członkowie Klubu z opłaconymi składkami w roku 2015 posiadający dokument identyfikacji personalnej.