New shooter

Koleżanki i koledzy,
Miło nam poinformować, że w tych trudnych dla wielu czasach, Klub nasz powiększył się o nowego członka  – Piotra Jewca Juniora.
Naszemu Koledze i jego mamie serdecznie gratulujemy !
Prezydent i Zarząd ZSD Kraków