Easter

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia.
Życzenia wielkanocne składa ZSD

Grafikę zaczerpnięto z strony:
<a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo“>Tło plik wektorowy utworzone przez starline – pl.freepik.com</a>