(English) Cracow Open 2023 – Weryfikacje

Koleżanki i Koledzy,

W serwisie meczu dostępne są weryfikacje.

Publikacja wyników o g. 15.40

Aleksander Krupinski
Office CO2023