Informacja nowego Zarządu ZSD

Nowo wybrany Zarząd ZSD pragnie podziękować członkom naszego Klubu za zaufanie jakim go obdarzono powierzając mu na kolejną kadencję mandat uprawniający do organizacji imprez sportowych w ramach struktur regionu IPSC Polska.
Chcemy wyrazić swoje podziękowanie także za pracę i zaangażowanie poprzedniemu Zarządowi, którego staraniem udało się zamknąć poprzednie dwa lata wynikiem dodatnim, przy wykonaniu wszystkich zaplanowanych w tym okresie imprez sportowych na naszej strzelnicy w Zielonkach.
Jest to duży sukces w sytuacji, gdy Klub nadal nie ma, nie ze swojej winy uregulowanego statusu na terenie obiektu hotelowego Twierdza.
W imieniu wszystkich członków tą drogą wyrażamy podziękowanie i słowa uznania także Krzysztofowi Michalikowi i jego zespołowi za poświęcenie czasu i własnych środków na wykonanie prac modernizacyjnych w tym roku doprowadzające strzelnicę do obecnego stanu.

Członków naszego Klubu, którzy nie mogli uczestniczyć w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 01.10.2013 informujemy, że nowy Zarząd będzie pracował w składzie :
Adam Pikul – Prezes
Leszek Kucharski – v-ce Prezes ds. adm. – kadrowych
Maciej Muniak – Sekretarz – Administrator Strzelnicy
Krzysztof Michalik – Skarbnik
Jacek Godowski – członek Zarządu ds. Marketingu
Mariusz Duda – członek Zarządu ds. organizacyjnych

Do najważniejszych zadań stojących przed Zarządem w tej kadencji miedzy innymi należą :
– uregulowanie statusu prawnego Klubu na terenie kompleksu hotelowego Twierdza,
– stabilizacja sytuacji finansowej Klubu,
– realizacja kalendarza imprez w roku 2014 w tym zgłoszonych do Grand Prix IPSC Polska 2014
– marketing i promocja idei sportowych IPSC w regionie małopolskim,
– szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry sędziowskiej ZSD,

Nowy Prezes A. Pikul udostępnia adres mailowy: juma-polen(at)kr.home.pl kolegom, którzy z różnych względów nie mogą brać regularnego udziału w naszych zebraniach klubowych do przesyłania propozycji i konstruktywnych uwag mogących pomóc Zarządowi i Klubowi w realizacji jego zadań statutowych.
Uwagi te będą omawiane na posiedzeniach Zarządu i prezentowane na naszych comiesięcznych zebraniach.