INFORMACJA PO WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM CZŁONKÓW ZSD

W dniu 4 lipca 2023 roku w Krakowie w siedzibie ZSD, odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku, na którym wybrano nowe
władze Związku na kadencję 2023-2025.
Do Zarządu wybrano:
Zbigniewa Szubę na funkcję Prezydenta,
Anatola Putseyeu na funkcje Wiceprezydenta,
Mariusza Wójcika na funkcje Sekretarza;
Artura Polańskiego na funkcję Skarbnika,
Adama Włoczewskiego na funkcję Członka.

Do Komisji Rewizyjnej:
Stanisława Michalika na funkcję Przewodniczącego,
Ryszarda Liszkę na Wiceprzewodniczącego
Adama Pikula na Członka.

Do Sądu Koleżeńskiego:
Wiesława Burzca na funkcje Przewodniczącego,
Tadeusza Nogę na funkcję Wiceprzewodniczącego,
Dariusza Dąbrowskiego na funkcję Członka.

Mariusz Wójcik
Sekretarz ZSD Kraków