Komunikat Dyrektora Regionalnego – Domena Regionu

Niestety Kol. Kazimierz W. wycofał się z ustaleń i bez uprzedzenia zablokował stronę www.ipsc.pl podając brak opłaty przez Region za stronę. Jest to nieprawdą, a jako dowód dołączam kopie faktury i dowód wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełny tekst komunikatu ——–> tu do pobrania