Komunikat WPA Kraków w związku z epidemią

Koleżanki i Koledzy,
 
Uprzejmie informuję, że dzisiaj na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie został zamieszczony komunikat o następującej treści:
 

KOMUNIKAT

WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

 

Mając na uwadze wprowadzony stan epidemiczny, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak również policjantów i pracowników Policji informuję, iż

wstrzymano do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  WPA KWP w Krakowie

Korespondencję (wnioski, pisma oraz inną dokumentację dot.np.  rejestracji bądź wyrejestrowania broni

  należy kierować  za pośrednictwem operatora pocztowego  lub platformy komunikacji elektronicznej ePuap.

W sprawach nagłych niecierpiących zwłoki kontakt bezpośredni będzie możliwy jedynie po uprzednim ustaleniu telefonicznym formy i sposobu załatwienia sprawy.

  Prezydent ZSD