Komunikat zarządu

Koleżanki i Koledzy,

pragnę poinformować Was, że na wczorajszym Walnym Zebraniu naszego Związku zostały wybrane nowe jego władze wykonawcze.
Zarząd klubu na lata kolejnej kadencji 2015 – 2017 został utworzony z następujących osób :

Olgi Rudnickiej, Piotra Jewca, Jacka Kociołka, Adama Pikula, Wojciecha Rabiegi i Bartka Szczepańskiego.

W imieniu wybranych chciałem podziękować Zebraniu za udzielone nam zaufanie oraz tą drogą wyrazić słowa podziękowania za współpracę, pomoc, wsparcie i szczególne zaangażowanie w rozwiązywaniu trudnych problemów jakie klub nasz napotykał w poprzedniej kadencji, moim dotychczasowym współpracownikom ; Mariuszowi „Mario” Dudzie, Jackowi Gdowskiemu, Leszkowi Kucharskiemu, Krzysztofowi Michalikowi oraz Maćkowi Muniakowi.

Szczególne podziękowania kieruję do osoby na której pomoc od wielu lat Klub zawsze może liczyć: koledze Rafałowi Karasiowi.

Mam nadzieję, że nowy Zarząd znajdzie wsparcie wszystkich członków naszego Związku zarówno w bieżącej jego działalności, jak i pomoc przy realizacji prestiżowych dla naszego środowiska strzeleckiego projektów.

Adam Pikul, ceo