Komunikat Zarządu

Zarząd informuje, że każdy członek ZSD przebywający z bronią na terenie strzelnicy na Pasterniku obowiązany jest każdorazowo dokonać rejestracji swojego pobytu w książce strzelań oraz posiadać jako dokument identyfikacji klubowej, licencję strzelecką PZSS.
Strzelcy bez identyfikacji przynależności klubowej będą zobowiązani do wnoszenia opłat za każdorazowe skorzystanie ze strzelnicy na zasadach powszechnych ogłoszonych w regulaminie strzelnicy.

Zarząd