Komunikat zarządu

K&K.

w wyniku dyskusji uczestników zebrania klubowego w dniu 26.września, Zarząd podjął decyzję o zmianie wysokości opłat startowych z dniem 01 października br na zawodach organizowanych przez ZSD.

W miejsce zasady zróżnicowania opłaty startowej z uwagi na przynależność klubową zawodników, wprowadza się ujednolicenie stawek opłaty startowej dla wszystkich zawodników z zastosowaniem parytetu przeliczeniowego liczby strzałów do opłaty startowej na poziomie : 1/1.

Jednocześnie wprowadza się zasadę, że dla strzelców, którzy wezmą udział w budowie i demontażu zawodów stawka opłaty startowej niezależnie od wysokości „startowego” na tych zawodach wynosi zawsze PLN 30,00,-. Zasada ta dotyczy także nowych członków, ale nie zwalnia ich z nałożonego przez Klub obowiązku odpracowania godzin na rzecz społeczności związkowej wg dotychczasowych zasad.

Zarząd