Konkurs

Zarząd gratuluje Kolegom pomyślnego zdania egzaminu na Patent strzelecki, a Wiesławowi dziękuje za poświęcony czas niezbędny do ich właściwego przygotowania.

Z tej okazji Klub ogłasza konkurs dla nowych członków na projekt trzech torów pistoletowych IPSC levelu I, II i III.
Tory nie mogą pochodzić z katalogu torów CLC.

Warunki konkursu :
Uczestnikami konkursu mogą być tylko najmłodsi stażem członkowie naszego Klubu tj. przyjęci od miesiąca lipca 2014 r.
Prace będą przyjmowane zarówno od poszczególnych autorów jak i zespołów.
Tory muszą spełniać wymogi aktualnych przepisów IPSC.
Tory muszą być przystosowane do realnych warunków osi o długości nie większej niż 25 m i szerokości 15 m.
Termin przesyłania projektów : do 15 lutego 2016 r.
Projekty należy przesyłać pod adres : jacek.kociolek75@gmail.com

Najlepsze projekty wybrane przez komisję w składzie : Jacek Kociołek, Wiesław Burzec, Olga Rudnicka zostaną nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi, a ich autorzy będą mieli szansę organizacji specjalnie im dedykowanych zawodów już w miesiącu marcu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na zebraniu klubowym w dniu 22 lutego br. na Pasterniku o godz. 19,tej.

Zarząd