Kurs sędziego w Tarnowie

Koleżanki i koledzy,
chciałbym Was zachęcić do spojrzenia z trochę innej perspektywy na zawody strzeleckie i zdobycie uprawnień sędziego klasy III (na początek). Aby sprawnie i bezproblemowo organizować zawody strzeleckie potrzebujemy również sędziów, których ostatnio nam niestety w klubie nie przybywało.
W dniach 20-21 stycznia w Tarnowie klub Legion Tarnów organizuje szkolenie na sędziów klasy III.
Proszę chętnych oprócz zgłoszenia do organizatora o zgłoszenie się do mnie, ułatwię wam porozumienie co do ew. wspólnego wyjazdu.
Dodatkowo, aby zachęcić do udziału w tym kursie, Zarząd chce dofinansować koszty kwotą 200 zł każdemu chętnemu z naszego klubu.
Zachęcam i zapraszam,
Zbyszek Szuba