Licencje Zawodnicze 2022

Koleżanki i Koledzy,
Jak co roku prosimy o złożenie wniosków na przedłużenie ważności licencji zawodniczych na kolejny rok.
Instrukcja poniżej. Przypominamy, że w podstawowym rodzaju broni (zawodnik decyduje który to) mamy mieć 4 wystąpienia w zawodach, a w pozostałych po 2.
By przedłużyć licencję zawodniczą na rok 2022 należy:
I.  Dostarczyć wniosek papierowy do kol. Zbyszka.
   b. Wypełnić wniosek, podpisać i dostarczyć do klubu lub wysyłać skan na adres zbyszek002@op.pl (w tytule maila Licencja 2022 – Imię NAZWISKO)
   c. Jeżeli komunikaty są z innego województwa (nie w kalendarzu MZSS) należy w mailu załączyć linki do nich.
II. Należy wpłacić 60 zł na konto członka Zarządu: Zbigniew Szuba w mBanku z polem Tytułem: Licencja 2022 – Imię Nazwisko
Nr rachunku: 77 1140 2004 0000 3902 3583 2017 (lub dostarczyć pieniądze osobiście)
ZSD Kraków