Odnowienie licencji sportowej PZSS

Grudzień jest miesiącem, w którym zazwyczaj odnawiamy ważność licencji sportowych. Jak co roku zajmuje się tą sprawą nasz kolega Leszek Kucharski.
Nowi Koledzy proszeni są o pobranie Wniosku o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym ze strony PZSS : www.pzss.org.pl / przepisy / dokumenty do pobrania / załącznik nr 1.
K&K., którzy mają ważną licencję sportową PZSS na rok 2015,  proszeni są o pobranie Wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym ze strony PZSS : www.pzss.org.pl / przepisy / dokumenty do pobrania / załącznik nr 2.
We Wniosku o wydanie licencji zawodniczej w rubryce : „Oświadczenie kierownika klubu”,  proszę wpisać datę wstąpienia do ZSD oraz numer naszej licencji klubowej :
LK-116/2013
/ Jeśli ktoś nie pamięta daty wstąpienia do Klubu, to mu się ten fakt za dodatkową opłatą przypomni 😉 /.
Proszę nie zapomnieć o dołączeniu 1 zdjęcia podpisanego na odwrocie.
Wszystkie osoby, które złożyły deklaracje członkowskie i zostały przyjęte do ZSD w 2015 roku, proszone są o dołączenie jeszcze jednego zdjęcia typu legitymacyjnego.
Zdjęcia z WhatsApp itp. aplikacji nie będą przyjmowane.
Do obu Wniosków proszę dołączyć komunikaty uczestnictwa w zawodach w 2015 r. w liczbie 4 z broni wiodącej i po dwa z dwóch rodzajów broni / np. karabinu i strzelby gładkolufowej. /
We Wniosku o przedłużenie licencji strzeleckiej proszę o wypełnienie wszystkich rubryk potwierdzającej liczbę dołączonych komunikatów z zawodów.
Koszt przedłużenia licencji na kolejny rok kalendarzowy wynosi – 50 zł .
Proszę zwrócić uwagę, aby komunikaty z poszczególnych rodzajów broni pokrywały się z odpowiednimi uprawnieniami w posiadanych patentach.
Brak wymaganej ilości komunikatów skutkuje obowiązkiem zdania „Egzaminu na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów” o wartości 400,00,- zł” za pierwszą dyscyplinę 
i po 200,00,- zł za kolejne.
 
Oba wnioski tj.:
– Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
– Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
będzie można składać w dniu 19 grudnia br. na terenie strzelnicy Pasternik, Leszkowi osobiście w godzinach 15 – 20 -tej.
W tym dniu odbywają się na Pasterniku „Nocne zawody” i nasz kolega będzie miał wtedy dyżur.
K&K z poza Krakowa lub nie mogący w tym czasie zgłosić się do Leszka uzyskają możliwość złożenia dokumentów w terminie drugim ogłoszonym przez niego mailingiem.
Opłaty licencyjne będą przyjmowane w gotówce w chwili składania wniosku.
Kontakt z Leszkiem w powyższej sprawie : kondor357@poczta.onet.pl