PODZIĘKOWANIA OD ZSD – CRACOW OPEN 2017

Zarząd pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu, jakim dla naszego Klubu była tegoroczna edycja zawodów Cracow Open 2017.

W sierpniowych zawodach wzięło udział 185 strzelców, a więc maksymalna ilość jaka mogła być dopuszczona do zawodów na terenie strzelnicy w Starachowicach.
Piękna, ciepła pogoda, doskonała organizacja i zgrany zespół naszych kolegów sprawiły, że zawody przebiegły bezpiecznie i bardzo sprawnie.
Zarząd otrzymał wiele maili, sms-ów z gratulacjami i podziękowaniami za wspaniałą koleżeńską atmosferę.

Jest to przede wszystkim zasługa kierownictwa tych zawodów: Tadeusza, Jacka, Wiesława i Jakuba.
Przyjazną strzelcom atmosferę tworzył RM zawodów Alexander Szabo i DT Robert Wrona.

Rzetelną i szybką obsługę poszczególnych dni zagwarantował nam wszystkim zespół Biura zawodów pod kierownictwem Agaty. Agatko, Piotrze, Przemku, Sylwio i Zbyszku – dzięki Wam za to.

Szczególne podziękowania należą się tym, którzy poświęcili swój wolny czas, urlop, wakacje aby pracować razem z nami budując te zawody.
Chcemy bardzo podziękować naszym woluntariuszom : Adamowi Włoczewskiemu, Dawidowi Górszczakowi, Jackowi Kociołkowi, Patrikowi Mółce i Rafałowi Szostkowi.

Ale za wzór postawy i stosunek wobec własnego Klubu Zarząd chce pochwalić swoich najmłodszych – nieletnich jeszcze kolegów: Adriana Machatego i Mateusza Włoczewskiego.

Swoją ciężką fizyczną pracą przy transporcie sprzętu, budowie i obsłudze zawodów, karnością i zdyscyplinowaniem zasłużyli na najwyższy nasz szacunek.
Również w życiu poza klubowym rozwijając swoje zainteresowania i hobby dają dowód, że są ludźmi nietuzinkowymi o szerokich zainteresowaniach i Klub oraz środowisko strzeleckie może wiązać z nimi duże nadzieje w przyszłości.

Zarząd
Adrian Mateusz