Podziękowanie Zarządu

W imieniu Zarządu, składam niniejszym serdeczne podziękowanie wszystkim naszym członkom za bezprecedensowe poparcie i solidarność w staraniach naszego Klubu o przyznanie praw do organizacji przyszłorocznych zawodów Polish Open.
Adam Pikul, ceo