Przyjmowanie wniosków o wydanie licencji PZSS

K.&K.

W najbliższa środę tj. 25. stycznia br. w Dworku Białoprądnickim w godzinach 19:00 – 20:00 kol. Darek będzie przyjmował wnioski o przedłużenie licencji strzeleckiej
PZSS na rok 2017. Będzie to 4 – dodatkowy termin składania takich wniosków o przedłużanie licencji sportowej.
Wnioski muszą zawierać komunikaty w formie załączników ale nie ma wymogu, aby były składane osobiście.

Informuję również, że Klub ma obowiązek sporządzenia i przekazania do WPA, wykazu osób które utraciły prawo do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w roku 2016 i 2017.
Podstawą sporządzenia takiego wykazu będzie lista osób, które do dnia 30 kwietnia nie złożyły wniosków w swoich macierzystych klubach o licencję strzelecką PZSS na rok 2017, zostały skreślone z listy członków, lub nie dopełniły formalności związanych ze zmianą barw klubowych albo zawiesiły członkostwo w ZSD na okres ponad 1 roku.
Informacje takie kluby strzeleckie składają właściwym organom raz na dwa lata.

Adam Pikul, ceo