Przypomnienie, informacja Zarządu

Przypominamy wszystkim strzelcom naszego klubu, że aby otrzymać przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2014 należy wykazać się co najmniej czterema startami z broni wiodącej oraz dwoma startami z pozostałych rodzajów broni.
Informujemy, że Zarząd w ostatni czwartek dokonał inwentaryzacji majątku strzelnicy.
Wykaz posiadanego przez klub wyposażenia strzelnicy jest do wglądu u administratora strzelnicy z ramienia Zarządu – Maćka Muniaka.