Puchar Wielkiego Serca – Regulamin

Zgodnie z obietnicą podajemy dzisiaj regulamin zawodów.
Zawiera on małe zmiany, zwłaszcza w sprawach dopuszczonej do imprezy broni.
Jeśli pozwolą na to warunki ( zimowy stan dolnych fos)
To dzięki Pomocy Roberta "Czarnego Ptaka" Wrony, prawdopodobnie pierwszy raz w Krakowie rozegramy konkurencję PP-2

Jutro w miarę szczegółowy harmonogram


 

  Regulamin
  I STRZELECKIEGO SHOW PUCHAR WIELKIEGO SERCA”

  Impreza I Strzeleckie Show „Puchar Wielkiego Serca” jest imprezą organizowaną przez Związek Strzelectwa Dynamicznego w Krakowie, we współpracy z właścicielami strzelnicy „Twierdza” zlokalizowanej na terenie Hotelu „Twierdza” w Zielonkach ul. Do Fortu 8

 1. Celem imprezy jest integracja środowiska strzeleckiego, wspólna zabawa i rywalizacja sportowa, zebranie środków pieniężnych z opłat startowych, licytacji pucharu itp. i przekazanie ich w całości Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu XVI Finału tj. 13 stycznia 2008r za pośrednictwem Sztabu umieszczonego przy redakcji Polska Gazeta Krakowska.

 2. Impreza odbędzie się w dniu 13 stycznia 2008 na terenie Strzelnicy „Twierdza” w Zielonkach ul. Do Fortu 8

 3. W imprezie mogą brać udział wszystkie osoby posiadające przynajmniej Patent Strzelecki wydany przez PZSS, goście zaproszeni przez uczestników.

 4. Wysokość opłaty startowej jest dobrowolna.

 5. Broń dopuszczona do zawodów: kaliber minimum 9x 19 mm (Luger), dopuszczamy wszystkie jednostki broni dopuszczone do użycia przez przepisy IPSC z dywizją Open włącznie, oraz przepisami ISSF dla pistoletu centralnego zapłonu.

 6. W trakcie imprezy rozegrane zostaną konkurencje strzeleckie:
  a. Szalona „15” Czas 15 sek, odległość do tarczy 10 m, cel: tarcza klasyczna IPSC oceniamy ilość strzałów w tarczy
  b. Szalona „8” Czas 8 sek, odległość do tarczy 10 m, cel: tarcza TS-6 oceniamy ilość punktów w tarczy
  c. 4 tory CLC w/g przepisów IPSC
  d. Schoot Off pojedynek pomiędzy grupami, finał wyłaniany ze zwycięzców grup.
  e. PP-2 w/g regulaminu konkurencji PP – 2
  Dopuszcza się kilkakrotne wykonanie tego samego zadania strzeleckiego (toru). W tym celu należy „dokupić” dodatkową metryczkę.

 7. W trakcie całej imprezy obowiązują przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, regulamin strzelnicy (wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy obowiązuje ochrona wzroku i słuchu)

 8. Zaproszeni goście mogą uczestniczyć w imprezie tylko na wyznaczonych przez organizatora torach strzeleckich, pod okiem wyznaczonego instruktora z odpowiednimi uprawnieniami.

 9. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 10. Puchar Wielkiego Serca jako finał imprezy zostanie poddany licytacji.
  Otrzyma go osoba, która zaproponuje za niego najwyższą kwotę.

 11. Sprawozdanie z wyniku finansowego(dowód wpłaty zebranej kwoty do sztabu WOŚP) zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora w godzinach wieczornych 13 stycznia 2008r.

  W imieniu Związku Strzelectwa Dynamicznego

  Maciej Spychała
  dyr. d/s sportowych