Składka członkowska za 2012 rok

Przypominamy wszystkim członkom Klubu ZSD o terminowej wpłacie składek członkowskich na konto Klubu ZSD, termin wpłat 31.03.2012. Na ewentualne pytania odpowie Skarbnik Zarządu – piotr@poniedzialek.pl

Konto bankowe ZSD:

Kredyt Bank S.A. 1142 filia nr 2 w Krakowie – 10/Kraków
ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Nr rachunku – 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000