składka członkowska za 2013

Przypominam wszystkim strzelcom naszego klubu ZSD którzy jeszcze nie wpłacili składki członkowskiej za ten rok, że termin wpłaty upłynął z dniem 31.03.2013.
Zarząd uprzejmie prosi o wpłatę, poniżej dane do przelewu składki klubowej za rok 2013 (przypominam kwota składki klubowej za 2013 wynosi 400 zł)

Konto bankowe ZSD:

Kredyt Bank S.A. 1142 filia nr 2 w Krakowie – 10/Kraków
ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Nr rachunku – 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000