Składki członkowskie

Wszystkich Członków ZSD prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2011.

Składka wynosi 400 PLN i podobnie jak rok temu, jeśli wpłacicie ją do końca marca, opłacicie od razu wpłatę do PZSSu i do Regionu. Osoby, które nie zdążą w tym terminie, same będą musiały zatroszczyć się o PZSS i Region.

Wpłat prosimy dokonywać na nasze konto:
Kredyt Bank S.A. 1142 filia nr 2 w Krakowie – 10/Kraków
ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Nr Rachunku – 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000