Składka członkowska oraz zasady korzystania z obiektów przy ul. Pasternik 128 w roku 2018.

K&K.

na wczorajszym zebraniu w obecności 48 członków naszego Związku podjęto uchwałę określającą wysokość składki klubowej w roku 2018 oraz zasady korzystania ze strzelnicy przy ul. Pasternik 128.

Zebranie uchwaliło jednogłośnie, że :

1. Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania w roku 2018 pozostają identyczne jak w latach ubiegłych.
2. Z uwagi na drastyczną podwyżkę odpłatności za korzystanie z obiektów przy ul. Pasternik wprowadzoną od stycznia 2018 r., członkowie ZSD samodzielnie opłacają wstęp na strzelnicę w oparciu o aktualny cennik abonamentowy i indywidualny.
3. Klub pokrywa koszt karnetów instruktorom prowadzącym szkolenia i egzaminy zlecone przez Zarząd.
4. Koszt kursu przygotowawczego do egzaminu na Patent strzelecki PZSS i egzaminu kompetencyjnego IPSC pozostaje bez zmian.
4.1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do opłacenia kosztu amunicji wg. dotychczasowych zasad oraz wstępu na strzelnicę w oparciu o aktualny cennik abonamentowy i indywidualny tego obiektu..
5. Z dniem 17. stycznia br. wygasają tymczasowe zasady korzystania i sposobu rozliczania odpłatności za wstęp na strzelnicę przy ul. Pasternik podane do wiadomości członków przez Zarząd w dniu 30 grudnia 2017 roku.

Zarząd