Składka Członkowska

Dzień dobry
Przypominam, że do 31 marca należy dokonać wpłaty składki członkowskiej za 2024 rok.
Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto ZSD Kraków w banku PKO BP
nr 91 1020 2892 0000 5702 0887 7369
z opisem „Składka członkowska za rok 2024 – Imię nazwisko”.
Wysokość składki pozostała bez zmian.
Kolegom, którzy już wpłacili, dziękuję.
Pozdrawiam
Skarbnik
Artur Polański