Składka za rok 2023

Koleżanki i Koledzy,
Tym którzy jeszcze tego nie uczynili, przypominamy o obowiązku uregulowania składki członkowskiej ZSD.
Składka wynosi 400,00 zł i należy ją wpłacić na konto:
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994

Alior Bank Opolska 100, 31-323 Kraków
Tytułem: Składka na rok 2023
Dane odbiorcy:
Związek Strzelectwa Dynamicznego
Ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Pozdrawiamy
Zarząd ZSD