Składki członkowskie rok -2022

Drodzy klubowicze!

Przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2022.
Członek klubu: 400 zł
Członkini klubu: 200 zł
Studenci: 200 zł
Uczniowie: zwolnieni.

Wpłat dokonujemy na konto bankowe klubu:
PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100, 31-323 Kraków.
Tytuł przelewu: Składka członkowska (bieżący rok), Imię i Nazwisko

Zarząd ZSD Kraków