Składki członkowskie

Informacja Zarządu dotycząca opłacalności składek w 2019 roku.
K.&K, Zarząd informuje, że składka członkowska oraz tryb jej opłacania w roku 2019 pozostają bez zmian.
Również zasady korzystania ze strzelnicy na Pasterniku przez naszych członków nie ulegają zmianie.
Przypominamy natomiast, że tylko do końca stycznia br. składka na Region IPSC PL wynosi 150,00,- zł.
Po tym terminie wynosi już 200,00 zł.
Więcej informacji na stronie : www. ipsc-org.pl. / składki.
Na stronie Regionu znajdziecie również najnowszą wersję przepisów IPSC we wszystkich rodzajach broni.
Zarząd
Wpis: AK