SKŁADKI DO REGIONU IPSC POLSKA 2016

Zasady opłacania składek do Regionu IPSC Polska w roku 2016.

Przypominam członkom naszego Klubu, że w 2016 roku składki na rzecz Regionu IPSC Polska opłacamy na poniższy rachunek:

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Pomorska 2 , 30-039 Kraków

Bank Zachodni WBK, nr konta:
49 1500 1979 1219 7003 4124 0000

wg następujących zasad:
składki od osób strzelających IPSC z broni palnej –
w tytule wpłaty należy wpisać – IPSC 2016, NAZWISKO i imię, KLUB – miejscowość, datę urodzenia (DD-MM-RRRR), alias IPSC (jeśli jest zarejestrowany).

– składka opłacona do 31.01.2016 wynosi 100,00 PLN
– składka opłacona po tym terminie wynosi 120,00 PLN
– składka od dorosłych, / od 18 roku życia / nowo wstępujących w szeregi strzelców IPSC wynosi 50,00 PLN
Zadząd