Sprawozdawcze Walne za nami

W dniu wczorajszym odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków ZSD. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie (40 osób na 51 uprawnionych). Zebraniu przewodniczył Robert Miklaszewski, Adam Pikul był Sekretarzem, a Komisję Skrutacyjną tworzyli; Piotr Lesisz – Przewodniczący, Krzysztof Kękuś i Piotr Miklaszewski – Członkowie Komisji.

Wysłuchano i przyjęto sprawozdania z prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu Zarząd uzyskał absolutorium.