Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Strzelectwa Dynamicznego

Zarząd, działając w oparciu o § 10, pkt 2. Statutu ZSD, zwołuje
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Strzelectwa Dynamicznego w
dniu 21 lipca 2020 roku (wtorek) na godzinę 19:00 w pierwszym oraz na
19:30 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się na terenie strzelnicy na Pasterniku w Krakowie.
Zarząd zaprasza wszystkich członków, którzy mają opłacone składki na rok
2020.
Zarząd ZSD”