Sprawy Klubowe na rok 2008

Podczas ostatniego zebrania klubowego ostatecznie zaakceptowano, iż składka członkowska na rok 2008 wynosić będzie 400 zł. Pierwszą ratę 200 zł prosimy wpłacać na konto klubu do 31.01, drugą część składki do 31.03. Nr konta 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000
W dniu 15 kwietnia planowane jest Walne Zebranie Członków ZSD

Wraz z rokiem 2008 firma Twierdza zaproponowała ZSD nowe warunki użytkowania strzelnicy, obecnie Zarząd ZSD prowadzi rozmowy w tym temacie, liczymy iż do końca marca uda się nam wypracować stanowisko zadawalające obie strony.