Uchwały Zarządu ZSD

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 października br. podjął następujące uchwały :
Uchwała nr 1
Członek Zarządu Związku Strzelectwa Dynamicznego nie może podejmować ani świadczyć odpłatnych prac i usług na rzecz Klubu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uchwała nr 2
Z dniem 02 grudnia 2013 r. tracą ważność legitymacje klubowe ZSD wydawane jego członkom w latach 2005 – 2009.