UWAGA! Egzamin na patent – ważne informacje

Komunikat MZSS

Prezesi / Kierownicy klubów
PILNE!!!
Proszę pilnie powiadomić osoby, które chcą przystąpić w dniu 6,11. do egzaminu na patent o czynnościach, które muszą wykonać przed egzaminem:
1. wszyscy chętni wypełniają i drukują z portalu PZSS wniosek o patent,
2. gdy osoba zarejestrowana w portalu PZSS nie ma stażu 3 m-ce lub nie jest zarejestrowana w portalu datę będzie miała automatyczną, należy ją przekreślić, postawić parafkę i wpisać datę prawidłową, robią to Prezesi / Kierownicy,
3. rejestracja na egzamin i opłaty egzaminacyjne wyłącznie przez portal PZSS – robią to samodzielnie zainteresowane osoby ze swoich kont,
4. rejestracja na egzamin, każdy z własnego konta, wyłącznie w momencie otwarcia okna egzaminu, nastąpi to na 14-10 dni przed egzaminem, osoby nie zarejestrowane na egzamin nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie,
5. na egzamin należy przynieść: wypełniony wniosek na patent, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dokument tożsamości,
6. na egzaminie obowiązuje rejonizacja tzn. u nas mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zamieszkałe w Małopolsce,
7. z pytaniami należy zwracać się do mnie czyli do sekretarza komisji egzaminacyjnej.

Krzysztof Kowalski
Starszy specjalista ds. sportów obronnych, strzelectwa sportowego i uzbrojenia
BMZW LOK Kraków, ul. Pomorska 2
Członek Zarządu MZSS
Skarbnik klubu KS ZO LOK Kraków
Kraków ul. Pomorska 2
tel: 508 065 869
e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu

Wpis: AK