Walne Zebranie Sprawozdawcze, Wigilia Klubowa

Zarząd Związku Strzelectwa Dynamicznego
Uprzejmie zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 17 grudnia 2012 r. w Hotelu Twierdza w Zielonkach przy ul. Do Fortu 8 o godz. 18:15 w pierwszym terminie oraz o godz. 18:30 w drugim terminie.
Koleżanki i koledzy, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w WZ a chcieliby aby inna osoba głosowała w ich imieniu proszeni są o pisemne potwierdzenie swojej woli stosownym upoważnieniem.
Tylko członkowie mający opłacone bieżące składki członkowskie lub nowo przyjęci mogą brać udział w głosowaniach na WZ.

Prezydent ZSD Wiesław Burzec

Jednocześnie zapraszamy do udziału w corocznej Wigilii Klubowej, która odbędzie się po Walnym Zebraniu o godz. 20:00. Kwota składki 50,00 zł. od osoby. Podczas wigilii zostaną wręczone nagrody za całoroczny cykl zawodów klubowych: GONG oraz CLC.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o dokonanie wpłaty na konto klubu z dopiskiem Wigilia Klubowa do dnia 9 grudnia 2012 r. Wpłaty przyjmują również członkowie zarządu.