Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd ZSD, na podstawie §10 Statutu, zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Walne Członków Związku w dniu 4 lipca 2023 roku (wtorek) na 19:00 w I albo na 19:30 w II terminie, które odbędzie się w siedzibie Związku na strzelnicy Pasternik 128 w Krakowie.

Pozdrawiam
Mariusz Wójcik
Sekretarz ZSD Kraków