Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków ZSD

W dniu wczorajszym 10.04 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków ZSD. Zebranie odbyło się w jednej z sal Towarzystwa Sportowego Wisły Kraków w pięknej scenerii pucharów i pamiątek klubowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie przebiegło bardzo sprawnie, a w jego wyniku powołano nowy skład Zarządu klubu.

Robert Miklaszewski – Prezydent
Maciej Spychała – Vice Prezydent
Marek Zawiślak – Vice Prezydent
Stanisław Michalik – Skarbnik
Sławomir Konik – Sekretarz
Tadeusz Noga – Członek Zarządu

O przypisanych do stanowisk funkcjach i zadaniach poinformujemy niebawem.