Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Związku Strzelectwa Dynamicznego
Uprzejmie zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 12 września 2013 r. w Hotelu Twierdza w Zielonkach przy ul. Do Fortu 8 o godz. 18:00 w pierwszym terminie oraz o godz. 18:30 w drugim terminie.
Koleżanki i koledzy, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w WZ a chcieliby aby inna osoba głosowała w ich imieniu proszeni są o pisemne potwierdzenie swojej woli stosownym upoważnieniem.
Prezydent Wiesław Burzec wraz z Zarządem